جناب آقای غلامعلی سفید، کارشناس مهندسی راه و ساختمان و کارشناس ارشد مدیریت و هم چنین مدیرعامل موسسه خیریه فرهنگی جوادالائمه (ع) یزد بوده و در حال حاضر یکی از اعضای هیئت موسس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جوادالائمه (ع) یزد می باشند.